Снимка: LAP.bg

Българският рали шампионат е най-популярният автомобилен шампионат в страната. В него са включени най-силните български автомобилни състезания – рали „България“, рали „Сливен“, рали „Твърдица“, рали „Стари Столици“.

Шампиони в Българският рали шампионат са едни от най-големите български автомобилисти – Димитър Илиев, Георги Петров, Крум Дончев, Стоян Колев, Валерий Великов и други.

Българският рали шампионат се администрира от Автомобилна Федерация на България. В днешни дни, шампионата включва пет кръга на територията на България и Сърбия, а три от петте състезания са включени и в програмата на Балканския рали трофей на FIA.

Шампионите в Българският рали шампионат

Какво е рали?

Рали спорта е може би най-тежкия и труден автомобилен спорт от голямото разнообразие на всички автомобилни спортове. Тук трябва да се отбележи, че много често срещана грешка на различни автори е да приравняват различни автомобилни състезания нямащи нищо общо с ралито и да ги описват като ралита. Просто думата рали се е превърнала в нарицателно за автомобилно състезание. Много често дори пистови състезания се наричат ралита, като това разбира се е груба грешка и не би трябвало да се допуска, защото обърква хората.

Ралито е спорт който се провежда по отворен маршрут т.е. не по писти а по участъци от различни пътища, които се използват от обикновени автомобили. Има ралита на различни настилки – асфалт, макадам (gravel), сняг и лед. Макадама в българската терминология е много общо понятие – много по-добре звучи на английски “gravel – земя” т.е. по черни пътища. Макадам обаче на български означава един вид пътна настилка. Щом става дума за макадам трябва да се разбира кал, пръст, камъни. Има различни настилки – например световното рали Финландия е на почти истински макадам т.е. дребни камъчета. Рали Акрополис и Рали Кипър се провеждат при много тежки условия – по-едри камъни и пръст. Рали Великобритания е върху кал в по-голямата си част. Рали Швеция е на сняг и лед. Ралитата Корсика, Германия, Монте Карло се провеждат на асфалт. В ралито се използват обикновени автомобили базирани на различни масови модели. Не се използват прототипи както в много пистови автомобилни състезания. Автомобилът се управлява от пилот и навигатор. Пилотът управлява автомобилът, а навигаторът му диктува пътят по записки. Тъй като етапите в ралитата са дълги няма как пилотът да научи трасето както става при пистовите състезания за да може да кара максимално бързо трябва да знае какви завои и препятствия му предстоят. И тук е именно майсторството на пилотите – те не знаят какъв е завоят и какво им предстои и само по това което разбират от навигатора трябва да се ориентират за да минат максимално бързо по участъка.

Какво представляват записките?

Записките които чете навигаторът на пилота се правят от двамата на тренировки. С тренировъчен автомобил се преминава през участъците и се записват завоите, правите, различни препятствия и полезна информация. Половината от успеха на един екипаж се дължи на добре направените записки! Примерен участък от записките е следния “300 ляв 5 минус в десен 1 плюс, 100 десен 3 минус” и т.н. Обикновено повечето пилоти си определят различна трудност на завоите примерно 1 най-лесен до 5 – най-труден, плюс означава преминаване с газ, минус – без.


Горния запис означава 300 метра права след това завой с пета трудност без газ след него веднага лесен десен с много газ, след 100 метра десен средна трудност без газ и т.н. Записките са третото око на пилота. Без тях екипажът ще може да мине безопасно със скорост малко по-бърза отколкото ще минем ние с обикновените коли. Разбира се в записките се отбелязват и друга информация – хлъзгавост, преминаване през шикани, превали… Добре е да се разбере, че в рали спорта навигаторът ако не е по-важен от пилота в различни ситуации то поне е важен за успеха колкото него! Много често навигаторите остават незаслужено в сянката на пилота, а успеха на екипажа се дължи наполовина на тях.

Как се провежда едно рали?

Ралито се провежда по маршрут определен от организатора. Има определени отсечки в него наречени специални етапи (СЕ или Special Stage-SS на английски). По тези етапи с различна дължина – обикновено 10-40 км. се засича времето на всеки екипаж. Тези специални етапи се затварят за движение по време на състезанието. До края на ралито времената се събират и така се получава класирането.

Между специалните етапи има междинни участъци (liaison) където не се засича време – по тези участъци екипажите се предвижват до следващите специални етапи или се прибират в сервизния парк. Тези междинни връзки не се затварят за движение и правилника за движение по пътищата на съответната страна трябва да се спазва и от състезателите, а състезателните автомобили да отговарят на местното законодателство. Това предвижване по маршрута се регулира от графикът (timetable), който показва точните времена когато даден екипаж трябва да е на старт на специалния етап или да се придвижи до сервизния парк. Всяко отклонение от графика (закъснение или подраняване) се наказва с допълнително време от съдиите.

Спазването на графика се следи на различни часови контроли (ЧК) по маршрута. След няколко етапа (може и един ако е по-дълъг) всеки екипаж има право да получи сервизна помощ в т.нар. сервизен парк. Мястото на сервизните паркове и тяхната продължителност (обикновено 20-40 мин) се дефинира в графика. По време на сервиза по автомобилите работят определен брой механици за отстраняване на различни повреди. Смяна на цял комплект гуми може да става само в сервиза. Всяко закъснение в сервиза се наказва с допълнително време. В специалните етапи и междинните участъци (liaison, road section или пътни секции ) по колата не могат да работят механици и да сменят части. При повреда на пътя само пилота и навигаторът могат да работят по автомобила. Световните и европейските ралита (бившите с коеф. 20) обикновено се провеждат 3 дни. Има разбира се ралита които са с продължителност два и дори един ден. След края на всеки ден автомобилите се прибират в т.нар. закрит парк или по-популярното име park ferme.

Как се определят точките?

На всяка шампионска титла, съответства определен брой точки, получени по време на ралито, като се взема под внимание генералното класиране, за което се прилага следната скала:

Място Точки
1-во 30 точки
2-ро 24 точки
3-то 21 точки
4-то 19 точки
5-то 17 точки
6-то 15 точки
7-мо 13 точки
8-мо 11 точки
9-то 9 точки
10-то 7 точки
11-то 5 точки
12-то 4 точки
13-то 3 точки
14-то 2 точки
15-то 1 точка

Бонус точки се присъждат според класирането във всеки етап на състезанието съгласно скалата по-долу. За присъждане на бонус точки е необходимо съответният етап на състезанието да покрива минимум 25% от общата дължина на специални етапи.

Място Точки
1-во 5 точки
2-ро 4 точки
3-то 3 точки
4-то 2 точки
5-то 1 точка