Кръг Рали Дата Победители
1 Рали БЪЛГАРИЯ 15-16.05 М.Ангелов/Г.Гаджев РЕЗУЛТАТИ
2
Рали СЛИВЕН
10-12.06 Г.Василев/С.Добрев РЕЗУЛТАТИ
3
Рали ТВЪРДИЦА
17-18.07 М.Ангелов/Г.Гаджев РЕЗУЛТАТИ
4
Рали СЪРБИЯ
25-26.09 - РЕЗУЛТАТИ
5
Рали СТАРИ СТОЛИЦИ
09-10.10 - РЕЗУЛТАТИ
Кръг Рали Дата Победители
1 15-16.05 - РЕЗУЛТАТИ
2
10-12.06 - РЕЗУЛТАТИ
3
17-18.07 - РЕЗУЛТАТИ
4
25-26.09 - РЕЗУЛТАТИ
5
09-10.10 - РЕЗУЛТАТИ